Obrábanie dreva

Technologické vybavenie na obrábanie plastov je v mnohých prípadoch vhodné aj na obrábanie dreva a materiálov z ľahkých kovov. Firmám zameraným na stolársku výrobu, pre ktoré je investícia do vlastných CNC technológií nerentabilná, ponúkame možnosť kooperácie pri výrobe tvarovo zložitých súčiastok. Najčastejšie aplikácie sú najmä z oblasti interiéru a designu, ale napr. aj výroba foriem pre laminovanie, vákuové tvarovanie a pod.

 

Frézované komponenty pre drevené schody  
Schody zostavené z komponentov frézovaných u nás

 

Frézované komponenty z preglejky hr. 12mm Frézované komponenty z preglejky hr. 4mm