Obrábanie plastov

Plasty patria medzi materiály s dobrou obrobiteľnosťou, oteruvzdornosťou a chemickou odolnosťou. Tieto vlastnosti im poskytujú široké uplatnenie pri výrobe  súčiastok pre strojársky, elektrotechnický, chemický, ale napr. aj potravinársky priemysel. Spoločnosť exaPlast s.r.o. disponuje CNC obrábacími centrami s priestorom obrábania až do 4.600 x 2.200 x 800 mm. Okrem sériovej výroby ponúkame taktiež kusovú výrobu súčiastok podľa požiadaviek zákazníka. Medzi našimi produktami sú zastúpené aj rotačné súčiastky vyrobené na 4-osej CNC fréze s rotáciou obrobku, pričom max. dĺžka upnutia medzi hrotmi je až 4.000 mm. Pri väčších sériách výrobkov vieme v mnohých prípadoch prispôsobiť naše výrobné technológie tak, aby bolo možné dosiahnuť pre požadovanú sériu prijateľnú cenu výrobku.

Frézované diely  

 

Sústružené diely  

 

Súčiastky zhotovené na 4-osej frézke