Zákazková výroba

V oblasti výroby z plastov dokážeme dodať našim klientom zariadenia zhotovené presne podľa zadaných požiadaviek. Okrem samotnej výroby spracujeme taktiež 3D návrh zariadenia, čo výrazne prispieva k doladeniu konštrukcie celku ešte pred zahájením jeho výroby.

Často sa stretávame s požiadavkou repasácie staršieho zariadenia s tým, že pôvodný materiál (napr. oceľ, nerez, pogumovaná oceľ...) je nahradený vhodnejším materiálom z plastov. Aj v takýchto prípadoch vieme upraviť pôvodnú konštrukciu zariadenia tak, aby vyhovovala plánovanej zámene materiálu.

 

Vane pre kontinuálnu galvanizačnú linku

 

Tlaková filtračná nádoba da315 Tlaková vyrovnávacia nádoba da315