O firme

Hlavným zameraním spoločnosti exaPlast s.r.o. je výroba komponentov a polotovarov z plastových a drevených materiálov. Sortiment výrobkov a tovaru, ktorý ponúkame našim zákazníkom neustále rozširujeme a upravujeme podľa aktuálne zistených požiadaviek. Preto ak nenájdete Vami požadovaný sortiment na našich stránkach, neváhajte nás kontaktovať. Pokúsime sa vyhovieť Vám či už formou zákazkovej výroby, alebo po zaznamenaní opakovaných požiadaviek na rovnakú skupinu výrobkov rozšíriť náš štandartný sortiment o tento segment.

Naše hlavné cieľové skupiny zákazníkov sú:

 

 1. Výrobcovia zariadení z plastov a Strojárske firmy
    - výroba komponentov vstupujúcich do výrobkov z plastov
    - zákazková výroba zložitejších súčiastok pomocou CNC technológií
   
 2. Stolárske dielne
    - CNC frézovanie komponentov z dreva
   
 3. Reklamné agentúry
    - výroba frézovaných nápisov
    - výroba atypických plastových komponentov podľa vlastného návrhu
   
 4. Dodávateľské a montážne firmy vzduchotechnických zariadení
    - výroba štandartných VZT potrubných komponentov z plastov
    - výroba atypických plastových komponentov pre VZT podľa požiadaviek odberateľa